Best Reviewers

PC Full Papers

 • Hongxu Chen
 • Luke Gallagher
 • Werner Nutt
 • Kazutoshi Umemoto
 • Ralph Ewerth
 • Yubin Kim ​
 • Hossein Vahabi
 • Oscar Corcho
 • Maurits Bleaker
 • Tamer Elsayed
 • Franco Maria Nardini
 • ​Jian Kang
 • Yuheng Zhang

SPC Full Papers

 • ​Zhifeng Bao
 • Raffaele Perego
 • Nicola Ferro
 • Ziawasch Abedjan
 • Alistair Moffat
 • Maarten de Rijke ​
 • Michael Bendersky
 • Raymond Chi-Wing Wong
 • Byron Choi
 • Rodrygo Santos ​
 • ​Yanjie Fu
 • Meng Jiang
 • Yuan Yao

SPC Short Papers

 • Amelie Chi Zhou
 • Wenjie Zhang
 • Craig Macdonald
 • Klaus Berberich
 • Joerg Wicker
 • Gong Cheng

PC Demo Papers

 • Charles Clarke
 • Wenqing Lin
 • Dongxiang Zhang
 • Artem Zhlous
 • Negar Arabzadeh